ຄະນະທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ວິຣະພົນ ວິຣະວົງ

ທີ່ປຶກສາກິຕິມະສັກ

ທ່ານ ສີສຸວັນ ວົງຈອມສີ

ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ

ທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ

ທ່ານ ເອລເບີດ ລີໂອນາໂດ

ທີ່ປຶກສາດ້ານກົດຫມາຍ

ທ່ານ ຫັດສະດີ ສີສຸລາດ

ທີ່ປຶກສາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la