ທ່ານ ເມກສະຫວັນ ພົມພິທັກ

ທ່ານ ເມກສະຫວັນ ພົມພິທັກ

  • ທີ່ປຶກສາ

ວັນແຕ່ງຕັັ້ງ

  • 01 ພຶດສະພາ 2021

ລະດັບວຸດທິການສຶກສາ / ເຝິກອົບຮົມ

  • ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ການເມືອງການປົກຄອງ, ສະຖາບັນການເມືອງ-ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ,​ ສປປ ລາວ.

ປະສົບການເຮັດວຽກ

  • 2016 – 2021 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດ 15 ແລະ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈຳປາສັກ ຊຸດທີ I;
  • 2011 – 2016 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII ແລະ ປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດ 15;
  • 2006 – 2011 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VI ແລະ ຫົວໜ້າຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VI ແລະ ທັງເປັນຜູ້ປະຈໍາການ;

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la