ທ່ານ ເອລເບີດ ລີໂອນາໂດ

ທ່ານ ຈອນ ຄອກຄຼອຟ໌

  • ທີ່ປຶກສາດ້ານກົດຫມາຍ

ວັນແຕ່ງຕັັ້ງ

  • 01 ກຸມພາ 2019

ລະດັບວຸດທິການສຶກສາ / ເຝິກອົບຮົມ

  • ປະລິນຍາຕີ ວິທະຍາສາດ ວິສະວະກໍາໂຍທາ (BSCE), ມະຫາວິທະຍາໄລ San Jose-Recoletos, Cebu City, Philippines, 1980 – 1985
  • ໃບອະນຸຍາດ ປະກອບອາຊີບວິສະວະກອນໂຍທາໃນປະເທດຟີລິບປິນ, ໃບອະນຸຍາດ ເລກທີ 0048065
  • ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກວິສະວະກຳໂຍທາ, ໂຕກຽວ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, 1994-1996 (18 ເດືອນ) ການສໍາມະນາເປັນເວລາສອງມື້ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງປຶ້ມ FIDIC ສີເຫຼືອງ ແລະ ເງິນ, ສິງກະໂປ, ເດືອນກໍລະກົດ 2013

ປະສົບການເຮັດວຽກ

  • ວິສະວະກອນໂຄງການ ສໍາລັບຜູ້ຮັບເຫມົາຕ່າງໆ ໃນປະເທດຟີລິບປິນ, 1987 – 1994 ນັກສຳຫຼວດປະລິມານ, Rider Hunt Liacor, ສ່ວນຂະຫຍາຍທ່າເຮືອ 5 ຂອງທ່າເຮືອ Manila South, ເດືອນທັນວາ 1996 ຫາເດືອນກໍລະກົດ 1997.
  • ວິສະວະກອນພາກສະໜາມ ໃນປະເທດມາເລເຊຍ, ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ, 1997 – 1999.
  • ວິສາວະກອນ ສັນຍາ, Hanjin Heavy Industries & Construction Co., Ltd., Davao International Airport, Philippines, 1999 to 2004
  • ນັກສຳຫຼວດປະລິມານອາວຸໂສ, ບໍລິສັດ ໄທນິຊິມັສຊູ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ, ໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ BLCP, ແຂວງ ລະຍອງ, ປະເທດໄທ, 2005 – 2006
  • ຜູ້ຈັດການຝ່າຍ ບໍລິຫານສັນຍາ, ການຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງ, ITD-Nishimatsu JV, ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2, ສປປ ລາວ, 2007 – 2010

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la