ທ່ານ ວິໄຊ ສີສົມຫວັງ

ທ່ານ ວິໄຊ ສີສົມຫວັງ

 • ຮັກສາການ ຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງໂຄງການ

ວັນແຕ່ງຕັັ້ງ

 • 05 ກຸມພາ 2021

ລະດັບວຸດທິການສຶກສາ

 • ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິສະວະກຳໂຍທາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະສົບການເຮັດວຽກ

 • 2019 – 2020 ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍ ພັດທະນາໂຄງການ, ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ
  2018 – 2019 ວິສະວະກອນເຕັກນິກອາວຸໂສ, ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ
 • 2014 – 2018 ຜູ້ຈັດການ QA-QC, ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳລີກ 1, ບໍລິສັດ ວິສະວະກຳ ທັກຕາເບລ ຈຳກັດ
 • 2012 – 2014 ວິສະວະກອນພົນລະເຮືອນອາວຸໂສ, ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ຈຳກັດ
 • 2012 – 2012 ຜູ້ຈັດການກໍ່ສ້າງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານ Satics Lao, ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີລະບົບວິສະວະກຳ ຈຳກັດ
 • 2009 – 2011 Lead Engine Engineer, ໂຄງການຂະຫຍາຍເທີນຫີນບູນ, SWECO
 • 2005 – 2009 ຜູ້ຊ່ວຍວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງ, ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2, EDF
 • 2004 – 2005 ວິສະວະກອນຜູ້ອອກແບບ/ຜູ້ອອກແບບພົນລະເຮືອນ, ທີ່ປຶກສາ NOVOTEC – ວິສະວະກອນ – ສະຖາປະນິກ
 • 2000 – 2004 ວິສະວະກອນພາກສະໜາມ, Obayashi Corporation (OC) ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la