ນ້ຳກົງ 3

ມູນຄ່າໂຄງການ

$140.18 ລ້ານ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

208 ຈີກາວັດໂມງ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

65 ແມັດ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

646 ກມ2

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

54 ເມກາວັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

In Progress

ມູນຄ່າໂຄງການ $140.18 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ CSE 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 54 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 208 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 60.9 ມ3/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 100.7 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສ ແກນຕັ້ງ x 3 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ EVN
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 646 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,576 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 28.9 ມ3/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ 573.5 ລ້ານ ມ3
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ 39 ກມ2
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 541.8 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 521.0 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີດບົດອັດ
ສູງ 65 ແມັດ
ສັນເຂື່ອນ 494 ແມັດ
ລະດັບສັນເຂື່ອນ 521 m a.s.l
ລະດັບນ້ຳສູງສຸດ 541,80 m.a.s.l
ລະດັບນ້ຳຕ່ຳສຸດ 521,00 m.a.s.l
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ
ປະເພດ 4 ບານ ແບບ ທ່ອນກົງ
ເສັ້້ນຜ່າໃຈກາງປະຕູ 11.0 m wide x 14.8 m high
ຊ່ອງຫວ່າງບານປະຕູກັບສັນເຂື່ອນ 0.30 m
ອອກແບບລະບາຍນ້ຳຖ້ວມ 5,000 m3/s (1,000-year)
ອັດຕາການໄຫລຂອງນ້ຳ 11,800 m3/s
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ
ປະເພດ ອຸໂມງທໍ່ເຫລັກ
ເສັ້ນຜ່າໃຈກາງດ້ານໃນ 4.2 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 322 ແມັດ
ຄວາມເນີນ 11% and 2%
ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳ
ປະເພດ ອຸໂມງເບຕົງເສີມເຫລັກ
ຄວາມຍາວ 502 m
ເສັ້ນຜ່າໃຈກາງດ້ານໃນ 5.30 m
ຄວາມເນີນ 11%
ປາກນ້ຳເຂົ້າອຸໂມງ
ລະດັບນ້ຳຕ່ຳສຸດ 521.00 m.a.s.l
ລະດັບພື້ນປາກນ້ຳເຂົ້າ 505.25 m.a.s.l
ລະດັບພື້ນປາກນ້ຳເຂົ້າອຸໂມງ 506.50 m.a.s.l
ບານປະຕູເປີດໄດ້ 4.2 m x 5.3 m
ສະຖານີເເປງໄຟ
ປະເພດ AIS
ໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 kV
ເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ຟານຊິດແກນຕັ້ງ
ຈຳນວນ ກັງຫັນ 3 ໜ່ວຍ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 3
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 3 X 18 MW = 54 MW
ຄວາມສູງສຸທິ 103.6 M
ຄວາມສູງປະສິດທິຜົນ 100.7 M
ຄອງສົ່ງນ້ຳອອກຈາກເຮືອນຈັກ
ຄອງແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຄອງເປີດ
ລະດັບພື້ນຄອງ 435.0 M.A.S.L.
ລະດັບນ້ຳເຕັມພື້ນຄອງ 438.2 M.A.S.L.
ສາຍສົ່ງ 230 ກິໂລວັດ
ປະເພດ Double Circuit, 1×210 Mm2 ACSR
ໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 KV
ຄວາມຍາວ 14.5 Km
EDL Grid Connection Point Nam Kong 2 Switchyard

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ ເຂື່ອນ:

ເຂື່ອນຫຼັກ, ປະຕູທາງເຂົ້ານໍ້າ, ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ, ເຮືອນຈັກ, ສະຖານນີແປງໄຟ

10%

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ ເຂື່ອນ:

ເຂື່ອນຫຼັກ, ປະຕູທາງເຂົ້ານໍ້າ, ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ, ເຮືອນຈັກ, ສະຖານນີແປງໄຟ

30%

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ ເຂື່ອນ:

ເຂື່ອນຫຼັກ, ປະຕູທາງເຂົ້ານໍ້າ, ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ, ເຮືອນຈັກ, ສະຖານນີແປງໄຟ

50%

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ ເຂື່ອນ:

ເຂື່ອນຫຼັກ, ປະຕູທາງເຂົ້ານໍ້າ, ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ, ເຮືອນຈັກ, ສະຖານນີແປງໄຟ

70%

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ ເຂື່ອນ:

ເຂື່ອນຫຼັກ, ປະຕູທາງເຂົ້ານໍ້າ, ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ, ເຮືອນຈັກ, ສະຖານນີແປງໄຟ

90%

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la