ຫ້ວຍລະແງ

ມູນຄ່າໂຄງການ

$147 ລ້ານ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

289.69 ຈີກາວັດໂມງ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

1,218 ແມັດ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

279.8 ກມ2

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

60 ເມກາວັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

In Progress

ມູນຄ່າໂຄງການ $147  ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ CSE 30%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 60 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 289.69 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 12 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 1,215.18 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສ x 5 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ EVN
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 279.8 ກມ²
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,800 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 123×1063/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ 14 ລ້ານ ມ³
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ 93.6 ກມ²
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 1,215 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 1,189 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ PCC
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 58 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 178.86 ແມັດ
Crest level 782.5 m a.s.l
ຄອງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າອາຄານນ້ຳຕົກ
ປະເພດ Inverted U-shaped section
ຄວາມຍາວ 3,990 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ  
ຄວາມເປີດ 2.5 ແມັດ
ບັອກຄັນເວີດ 2.5 ແມັດ
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ
ປະເພດ Embedded
ຈໍານວນທໍ່ສົ່ງ 1
ເສັ້ນຜ່າກາງ 2 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 2,787.7 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ (ບໍ່ມີ)
ປະເພດ
ຄວາມຍາວ
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ –ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ WES practical weir
ຈຳນວນປະຕູ 3
ອັດຕາການໄຫຼ ປ່ອຍນ້ຳສູງສຸດ 701 ມ³/ວິນາທີ
ອຸມົງສົ່ງນໍ້າ ເຂົ້າອ່າງເກັບນ້ຳ
ປະເພດ Inverted U-shaped section
ອັດຕາການໄຫຼ 3.91
ເສັ້້ນຜ່າກາງ 2.8*3.5
ຄວາມຍຍາວ 3,918
ສະຖານີແຈ້ງ 230 ກິໂລໂວນ GIS (EGAT)/115 ກິໂລວັດ
AIS (ໄຟຟ້າລາວ)
ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນ 586
ຂະໜາດຂອງພື້ນສະຖານີ 54ແມັດ x 25ແມັດ
ເຮືອນຈັກ
ປະເພດ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 60 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 2
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ SF30-10/3300
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 5.744 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ 581.7 M A.S.L
ສາຍສົ່ງ 230 ກິໂລວັດ
ສະຖານີ Nam E-moun
ຄວາມຍາວ 41 ກມ
ຈຳນວນວົງຈອນ 1
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ ACSR 300

ເອກະສານນິຕິກໍາຂອງໂຄງການ

ກຳລັງອັບໂຫລດຂໍ້ມູນ

  • ກຳລັງອັບໂຫລດຂໍ້ມູນ

  • ກຳລັງອັບໂຫລດຂໍ້ມູນ

ກຳລັງອັບໂຫລດຂໍ້ມູນ

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ ເຂື່ອນ:

ເຂື່ອນຫຼັກ, ທໍ່ສົ່ງນ້ຳຄວາມແຮງ, ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ, ເຮືອນຈັກ, ສະຖານນີແປງໄຟ, ພື້ນທີ່ຫ້ອງການດຳເນີນງານ.

10%25%

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la