ນ້ຳກົງ 2

ມູນຄ່າໂຄງການ

$142.527 ລ້ານ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

288 ຈີກາວັດໂມງ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

50 ມ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

861 ກມ2

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

66 ເມກາວັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

ທ່ານ ..................................

ຜູ້ຈັດການເຂື່ອນ ນ້ຳກົງ 2

ທ່ານ .........................

ຮອງຜູ້ຈັດການເຂື່ອນ ນ້ຳກົງ 2

ມູນຄ່າໂຄງການ $142.527 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ CSE 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 66 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 288 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ 76.20 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 98.8 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສ x 3 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ໄຟຟ້າລາວ
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 200.8 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,315 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 36.6 ມ³/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ 71.4 ລ້ານ ມ³
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ 4.2 ກມ2
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 427 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 420 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີດກຣາວີຕີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 65 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 280 ແມັດ
ຄອງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າອຸມົງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ ຄອງເປີດ
ຄວາມຍາວ 114 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ 0.001%
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ
ປະເພດ ທໍ່ເຫຼັກ
ຈຳນວນທໍ່ສົ່ງ 1
ເສັ້ນຜ່າກາງ 4.2 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 370 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ  
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ
ປະເພດ ປະຕູ
ຈຳນວນປະຕູ 4
ອັດຕາການໄຫຼ 3,780 ມ³/ວິນາທີ
ອຸມົງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ ທໍ່ຄອນກຣີດ
ອັດຕາການໄຫຼ 76.2 ມ³/ວິນາທີ
ເສັ້ນຜ່າກາງ 5.4 – 4.2 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 1,430 ແມັດ
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ຄອງເປີດ
ຄວາມຍາວ 205 ແມັດ
ສະຖານີແຈ້ງ 115 ກິໂລໂວນ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນສະຖານີ 354.5 m a.s.l
ເນື້ອທີ່ພື້ນສະຖານີ 55ແມັດ X 40ແມັດ
ເຮືອນຈັກ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 66 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 3 ໜ່ວຍ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 76.2 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ 324.5 m a.s.l
ສາຍສົ່ງ 115 ກິໂລວັດ
ສະຖານີ ສະຖານີ ສະເພົາທອງ
ຄວາມຍາວ 36 ກມ
ປະເພດສາຍສົ່ງ ສາຍສົ່ງດ່ຽວ
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ 240 ມມ2

ກຳລັງປັບປຸງຂໍ້ມູນ

ກຳລັງປັບປຸງຂໍ້ມູນ

ກຳລັງປັບປຸງຂໍ້ມູນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la