ນໍ້າງຽບ 3 ເອ

ມູນຄ່າໂຄງການ

$102 ລ້ານ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

144 ຈີກາວັດໂມງ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

30 ແມັດ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

336 ກມ2

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

44 ເມກາວັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

ມູນຄ່າໂຄງການ $102 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ CSE 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 44 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 144 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 36.70 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 150 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສ x 5 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ໄຟຟ້າລາວ
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 336 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 1,320 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 14 ມ³/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ 13.85 ລ້ານ ມ3
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ 1.8 ກມ2
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 1,050 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 1048 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ເຂື່ອນດິນ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 30 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 110 ແມັດ
ຄອງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າອາຄານນ້ຳຕົກ
ປະເພດ ຄອງເປີດ ແລະ ບັອກຄັນເວີດ
ຄວາມຍາວ 1,100 ແມັດ
ຄອງເປີດ 600 ແມັດ
ບັອກຄັນເວີດ 500 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ 1:1,000
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ
ປະເພດ ທໍ່ເຫຼັກ
ຈຳນວນທໍ່ສົ່ງ 1
ເສັ້ນຜ່າກາງ 3.00 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 450 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ
ປະເພດ ປະຕູເຫູັກແບບສີ່ຫຼ່ຽນ
ຈຳນວນປະຕູ 2
ອັດຕາການໄຫຼ ປ່ອຍນ້ຳສູງສຸດ 450 ມ³/ວິນາທີ
ອຸມົງສົ່ງນໍ້າ (ບໍ່ມີ)
ປະເພດ
ອັດຕາການໄຫຼ
ເສັ້ນຜ່າກາງ
ຄວາມຍາວ
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ (ບໍ່ມີ)
ປະເພດ
ຄວາມຍາວ
ສະຖານີແຈ້ງ 115 ກິໂລໂວນ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນສະຖານີ 904.60 m a.s.l.
ເນື້ອທີ່ພື້ນສະຖານີ 45ແມັດ x 54ແມັດ
ເຮືອນຈັກ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 44 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 5
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສເເກ່ນຕັ້ງ3 ແກນນອນ2
ອັດຕາການປ່ອຍນ້ຳສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 34 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ 901.60 m a.s.l
ສາຍສົ່ງ 115 ກິໂລວັດ
ສະຖານີ ນາຮໍ້
ຄວາມຍາວ 3 ກມ
ຈຳນວນວົງຈອນ 1
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ 240 ມມ2

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la