ນ້ຳພາກ

ມູນຄ່າໂຄງການ

$234 ລ້ານ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

586 ຈີກາວັດໂມງ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

73 ແມັດ ຍາວ 1330 ແມັດ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

50 ກມ2

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

128 ເມກາວັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

No Data

ມູນຄ່າໂຄງການ $234 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ CSE 70%, EDL 15%, KOBE 15%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 128 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 586 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 21 ມ3/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 652.1 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ກຳປູເຈຍ
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 48,8 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 4,900 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 13 ມ3/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ 168 ລ້ານ ມ3
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ 10,6 ກມ2
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 993 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 955 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ເຂື່ອນດິນ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 28 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 250 ແມັດ
Crest level 997.6 m a.s.l
ຄອງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ
ຄວາມຍາວ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງ
ປະເພດ
ຈໍານວນທໍ່ສົ່ງ
ເສັ້ນຜ່າກາງ
ຄວາມຍາວ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ
ປະເພດ
ຈຳນວນປະຕູ
ອັດຕາການໄຫຼ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າສູງສຸດ
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ –ເຂື່ອນໄອ່ວນໍ້າ
ປະເພດ
ຈຳນວນປະຕູ
ອຸມົງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ
ອັດຕາການໄຫຼ
ຂະໜາດ
ຄວາມຍາວ
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ
ປະເພດ
ຄວາມຍາວ
ສະຖານີແຈ້ງ 115 ກິໂລວັດ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນ
ຂະໜາດຂອງພື້ນສະຖານີ
ເຮືອນຈັກ
ປະເພດ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 2
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ X 2 ໜ່ວຍ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 26 ມ3/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ
ສາຍສົ່ງ
ສະຖານີ
ຄວາມຍາວ
ປະເພດສາຍສົ່ງ
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ

ເຂື່ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la