ນ້ຳອ່າງ

ມູນຄ່າໂຄງການ

$89,097 ລ້ານ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

163 ຈີກາວັດໂມງ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

28.3 ແມັດ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

200 ກມ2

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

55 ເມກາວັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

No Data

ມູນຄ່າໂຄງການ $89,097 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ CSE 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 55 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 163 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 18.6 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 337.6 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ x 2 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ໄຟຟ້າລາວ
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 200 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,680 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 8.9 ມ3/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ 0.12 ລ້ານ ມ3
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າປົກກະຕິ 0.025 ກມ2
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 637.45 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 636.1 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີດ ກຣາວີຕີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 28.3 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 140 ແມັດ
ຄອງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ  
ຄວາມຍາວ  
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ  
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງ
ປະເພດ ທໍ່ເຫຼັກ
ຈໍານວນທໍ່ສົ່ງ  
ເສັ້ນຜ່າກາງ  
ຄວາມຍາວ 0.5 ກມ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ  
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ
ປະເພດ ບໍ່ມີປະຕູ
ຈຳນວນປະຕູ  
ອັດຕາການໄຫຼ  
ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳແຮງດັນຕ່ຳ
ປະເພດ ອັດຄວາມດັນ
ເສັ້ນຜ່າກາງ 5ແມັດ X 5ແມັດ ຊົງເກີບ
ຄວາມຍາວ 0.13 ກິໂລແມັດ
ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳມີແຮງດັນແບບເນີນຊັນ
ປະເພດ ອັດຄວາມດັນ
ຂະໜາດ 5ແມັດ x 5ແມັດ ໜ້າຕັດຮູບເກີບມ້າ
ຄວາມຍາວ 2.53 ກມ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ 6%
ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳແຮງດັນສູງ –ໂຄງສ້າງຄອນກຣີດ
ປະເພດ ໜ້າຕັດຮູບເກີບມ້າ
ຂະໜາດ 5ແມັດ x 5ແມັດ ໜ້າຕັດຮູບເກີບມ້າ
ຄວາມຍາວ 0.12 ກມ
Slope 0.5%
ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳແຮງດັນສູງ –ໂຄງສ້າງທໍ່ເຫຼັກ
ປະເພດ ອັດຄວາມດັນ
ຂະໜາດ 4.5ແມັດ x 5ແມັດ ໜ້າຕັດຮູບເກີບມ້າ
ຄວາມຍາວ 0.22 ກມ
Slope 0.5%
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ຄອງເປີດ
ຄວາມຍາວ  
ສະຖານີແຈ້ງ 115 ກິໂລໂວນ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນ  
ຂະໜາດຂອງພື້ນສະຖານີ
ເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ໜ້າດິນ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 55 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 2
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ X 2 ໜ່ວຍ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 18.6 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ  
ສາຍສົ່ງ 115 ກິໂລໂວນ
ສະຖານີ ສະຖານີ ເຊຂະໝານ ຊານໄຊ
ຄວາມຍາວ 25 ກມ
ປະເພດສາຍສົ່ງ ສາຍສົ່ງຄູ່
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ 240 ມມ2

ເຂື່ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la