ສະໝັກວຽກ

...
ພະນັກງານ ກວດສອບພາຍໃນ
ພະນັກງານ ການເງິນ | Full-time |Expired on:30/01/2021
: ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
...
ຜູ້ຊ່ວຍ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍ ບັນຊີ-ການເງິນ
ພະນັກງານ ການເງິນ | Full-time |Expired on:05/01/2021
: ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la