ຄະນະທີ່ປຶກສາ

ທີ່ປຶກສາກິຕິມະສັກ

ທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ

ຜູ້ຈັດການ ສັນຍາ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ

ທີ່ປຶກສາດ້ານວຽກງານກວດກາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la