ນໍ້າກົງ 2

ນໍ້າກົງ 2

ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານລະມອງ, ເມືອງພູວົງ, ແຂວງອັດຕະປື

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ນໍ້າກົງ 2 ແມ່ນເຂື່ອນແຫ່ງທີ 2 ທີ່ໄດ້ສ້າງຢູ່ຕອນເທິງຂອງສາຍນໍ້າກົງທີ່ມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກສາຍພູເຊີ່ງມີຄວາມສູງເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລ 891ມ, ໄຫຼແຕ່ທິດຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແມ່ນໍ້າເຊກອງຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື.

ອ່າງນໍ້າກົງຖືກຈັດຢູ່ໃນເຂດແດນຂອງເມືອງພູວົງ, ແຂວງອັດຕະປື ເຊີ່ງແມ່ນໜື່ງໃນສອງແຂວງພາກໃຕ້ສຸດຂອງ ສປປ ລາວ. ພື້ນທີ່ອ່າງໂຕ່ງນໍ້າກົງ ຫາເຂດໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າກົງ 2 ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 861ກມ2; ແມ່ນໍ້າມີຄວາມຍາວ 69,8ກມ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງຂອງແຂວງອັດຕະປືປະມານ 40ກມ ແລະ ຫ່າງຈາກເມືອງພູວົງໄປທາງທິດໃຕ້ 25ກມ.

 • 142.53 ລ້ານ ໂດລາ

  ມູນຄ່າໂຄງການ

 • 66 ເມກາວັດ

  ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ

 • 263 ກິໂລວັດໂມງ

  ພະລັງງານຜະຫຼິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

 • 65 ແມັດ

  ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

 • 4.2 ຕາເແມັດ

  ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ມູນຄ່າໂຄງການ 

142.53 ລ້ານ ໂດລາ

ຜູ້ຖືຮຸ້ນ

CSE 100%

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 

66 ເມກາວັດ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

263.12 ຈີກາວັດໂມງ

ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ 

76.20 ມ³/ວິນາທີ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ

98.8 ແມັດ

ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ

ຟຣານຊິສ x 3 ໜ່ວຍ

ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ

ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

861 ກມ2

ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

2,315 ມມ

ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 

36.6 ມ³/ວິນາທີ

ອ່າງເກັບນໍ້າ

71.4 ລ້ານ ມ³

ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ 

4.2 ກມ2

ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ

427 m a.s.l

ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 

420 m a.s.l

ໂຄງສ້າງທາງດ້ານເຕັກນິກ

ເຂື່ອນຫຼັກ

ປະເພດ

ຄອນກຣີດກຣາວີຕີ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 

65 ແມັດ

ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ

280 ແມັດ

ຄອງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າອຸມົງສົ່ງນໍ້າ 

ປະເພດ

ຄອງເປີດ

ຄວາມຍາວ

114 ແມັດ

ຄວາມເນີນຂອງຄອງ

0.001%

ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ 

ປະເພດ

ທໍ່ເຫຼັກ

ຈຳນວນທໍ່ສົ່ງ 

1

ເສັ້ນຜ່າກາງ 

4.2 ແມັດ

ຄວາມຍາວ

370 ແມັດ

ຄວາມເນີນຂອງຄອງ

 

ຝາຍນໍ້າລົ້ນ 

ປະເພດ

ປະຕູ

ຈຳນວນປະຕູ 

4

ອັດຕາການໄຫຼ 

3,780 ມ³/ວິນາທີ

ອຸມົງສົ່ງນໍ້າ

ປະເພດ

ທໍ່ຄອນກຣີດ 

ອັດຕາການໄຫຼ 

76.2 ມ³/ວິນາທີ

ເສັ້ນຜ່າກາງ 

5.4 – 4.2 ແມັດ

ຄວາມຍາວ

1,430 ແມັດ

ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ 

ປະເພດ

ຄອງເປີດ

ຄວາມຍາວ

205 ແມັດ

ສະຖານີແຈ້ງ 115 ກິໂລໂວນ

ລະດັບຄວາມສູງພື້ນສະຖານີ 

354.5 m a.s.l

ເນື້ອທີ່ພື້ນສະຖານີ

55ແມັດ X 40ແມັດ

ຂໍ້ມູນເຄື່ອງກົນຈັກ-ໄຟຟ້າ

ເຮືອນຈັກ 

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

66 ເມກາວັດ

ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ

3 ໜ່ວຍ

ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ

ຟຣານຊິສ

ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 

76.2 ມ³/ວິນາທີ

ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ

324.5 m a.s.l


ສາຍສົ່ງ  115 ກິໂລວັດ

ສະຖານີ

ສະຖານີ ສະເພົາທອງ

ຄວາມຍາວ

36 ກມ

ປະເພດສາຍສົ່ງ 

ສາຍສົ່ງດ່ຽວ 

ຂະໜາດສາຍສົ່ງ 

240 ມມ2

ຄັງຮູບພາບ

/administrator/filemanager/photos/shares/NK2/5f5a3f9444f28.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/NK2/5f5a40d1444a6.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/NK2/5f5a410122b96.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/NK2/5f5a411617d64.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/NK2/5f5a4131e8e2b.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/NK2/5f5a414456a84.JPG
/administrator/filemanager/photos/shares/NK2/5f5a416b05b36.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/NK2/5f5a42249dd72.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/NK2/5f5a423eea897.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/NK2/5f5a42534aaa6.jpg

Map of ນໍ້າກົງ 2

ໝວດໝູ່