ນ້ຳອ່າງ

ນ້ຳອ່າງ

Nam Ngone Village, Xansay District, Attapeu Province
 • 90.72 ລ້ານ ໂດລາ

  ມູນຄ່າໂຄງການ

 • 55 ເມກາວັດ

  ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ

 • 163 ຈິກາວັດໂມງ

  ພະລັງງານຜະຫຼິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

 • 28.3 ແມັດ

  ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

 • 0.025 ກິໂລຕາແມັດ

  ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ມູນຄ່າໂຄງການ 90.72 ລ້ານ ໂດລາ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຈຊພ 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 55 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 163 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼ່ສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 18.6 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນ້ຳທີ່ອອກແບບ 337.6 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ x 2 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ
ພື້ນທີ່ຮັບນ້ຳຝົນ 200 ກມ³
ປະລິມານຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,680 ມມ
ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນ້ຳສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 8.9 ມ³/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນ້ຳ 0.12 ລ້ານ ມ3
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນ້ຳລະດັບສູງສຸດ 0.025 ກມ2
ລະດັບຄວາມສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນ້ຳທະເລປານກາງ 637.45 m a.s.l
ລະດັບນ້ຳຕ່ຳສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 636.1 m a.s.lໂຄງສ້າງທາງເຕັກນິກ

ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີດ ກຣາວິຕິ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 28.3 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 140 ແມັດ
Crest Level
ຄອງສົ່ງນ້ຳ
ປະເພດ
ຄວາມຍາວ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ທໍ່ສົ່ງນ້ຳແຮງດັນສູງ
ປະເພດ ທໍ່ເຫຼັກ
ຈຳນວນທໍ່ສົ່ງ
ເສັ້ນຜ່າກາງ
ຄວາມຍາວ 0.5 ກມ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ສາຍນ້ຳລົ້ນ
ປະເພດ ບໍ່ມີປະຕູ
ຈຳນວນປະຕູ
Design Flood Discharge
Max. inflow peak
ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳແຮງດັນຕ່ຳ
ປະເພດ ອັດຄວາມດັນ
Design Discharge
ເສັ້ນຜ່າກາງ 5 ແມັດ x 5 ແມັດ ຊົງເກີບ
ຄວາມຍາວ 0.13 ກິໂລແມັດ
ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳມີແຮງດັນແບບເນີນຊັນ
ປະເພດ ອັດຕາຄວາມດັນ
ຂະໜາດ 5 ແມັດ x 5 ແມັດ ຊົງເກີບ
ຄວາມຍາວ 2.53 ກມ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ 6%
ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳແຮງດັນສູງ  - ໂຄງສ້າງຄອນກຣີດ
ປະເພດ ນ້າຕັດຮູບເກີບມ້າ
ຂະໜາດ 5 ແມັດ x 5 ແມັດ ໜ້າຕັດຮູບເກີບມ້າ
ຄວາມຍາວ 0.12 ກມ
Slope 0.5%
ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳແຮງດັນສູງ - ໂຄງສ້າງທໍ່ເຫຼັກ
ປະເພດ ອັດຄວາມດັນ
ຂະໜາດ 4.5 ແມັດ x 5 ແມັດ ໜ້າຕັດຮູບເກີບມ້າ
ຄວາມຍາວ 0.22 ກມ
Slope 0.5%
ຄອງສົ່ງນ້ຳທ້າຍເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ຄອງເປີດ
ຄວາມຍາວ
ສະຖານີແຈ້ງ 115 ກິໂລໂວນ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນ
ຂະໜາດຂອງພື້ນສະຖານີຂໍ້ມູນດ້ານເຄື່ອງກົນຈັກໄຟຟ້າ

ເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ໜ້າດິນ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 55 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 2
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ x ໜ່ວຍ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 18.6 m³/s
ປະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ - ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ
ສາຍສົ່ງ 115 ກິໂລໂວນ
ສະຖານີ ສະຖານີ ເຊຂະໜານ ຊາມໄຊ
ຄວາມຍາວ 25 ກມ
ປະເພດສາຍສົ່ງ ສາຍສົ່ງຄູ່
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ 240 ມມ2

ຄັງຮູບພາບ

/administrator/filemanager/photos/shares/business/NAM ANG/5f1a88e35eaf4.jpeg
/administrator/filemanager/photos/shares/business/NAM ANG/5f1a88e3d9897.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/business/NAM ANG/5f1a88e401a8f.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/business/NAM ANG/5f1a88e4147fe.jpeg
/administrator/filemanager/photos/shares/business/NAM ANG/5f1a88e449e11.png
/administrator/filemanager/photos/shares/business/NAM ANG/5f1a88e6009eb.png

Map of ນ້ຳອ່າງ

ໝວດໝູ່