ນ້ຳກົງ 3

ນ້ຳກົງ 3

ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານວັງແຄນ, ເມືອງພູວົງ, ແຂວງອັດຕະປື

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ນໍ້າກົງ 3 ແມ່ນເຂື່ອນທີ່ສ້າງຢູ່ແມ່ນໍ້າກົງ ເຊິ່ງເປັນແມ່ນໍ້າທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນສາຍໜຶ່ງທີ່ເປັນສາຂາຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ. ສາຍນໍ້າກົງ ແມ່ນໄປເຖິງ ແມ່ນໍ້າເຊກອງ ຢູ່ບ້ານສະໜາມໄຊ ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງແຂວງອັດຕະປື. ອ່າງນໍ້າກົງ ແມ່ນຢູ່ເມືອງພູວົງ ເຊິ່ງມີໄລຍະຫ່າງປະມານ 36ກມ ໄປທາງຕອນໃຕ້ຂອງ ແຂວງອັດຕະປື.

 • 140.18 ລ້ານ ໂດລາ

  ມູນຄ່າໂຄງການ

 • 54 ເມກາວັດ

  ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ

 • 204 ຈິກາວັດໂມງ

  ພະລັງງານຜະຫຼິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

 • 65 ແມັດ

  ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

 • 646 ກມ2

  ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ມູນຄ່າໂຄງການ $140.18 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຈຊພ 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 54 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 204 ຈິກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 60.9 ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນ້ຳທີ່ອອກແບບ 100.7 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສ ແກນຕັ້ງ x 3 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ສສ ຫວຽດນາມ EVN
ພື້ນທີ່ຮັບນ້ຳຝົນ 646 ກມ22
ປະລິມານນ້ຳຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,576 ມມ
ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນ້ຳສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 28.9 ມ³/ວິນາທີ
ປະລິມານນ້ຳເຕັມອ່າງ 471 Million ມ³
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ລະດັບນ້ຳສງສຸດ 32 ກມ2
ລະດັບນ້ຳສູງສຸດ m.a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນ້ຳທະເລປານກາງ 541.8 m.a.s.l
ລະດັບນ້ຳຕ່ຳສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 521.0 m.a.s.lໂຄງສ້າງທາງເຕັກນິກ

ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີດບົດອັດ
ສູງ 65 ແມັດ
ສັນເຂື່ອນຍາວ 494 ແມັດ
ລະດັບສັນເຂື່ອນ 521 m.a.s.l
ລະດັບນ້ຳສູງສຸດ 541,80 m.a.s.l
ລະດັບນ້ຳຕ່ຳສຸດ 521,00 m.a.s.l
ປາກນ້ຳເຂົ້າອຸໂມງ
ລະດັບຕ່ຳສຸດ 521.00 m.a.s.l
ລະດັບພື້ນປາກນ້ຳເຂົ້າ 505.25 m.a.s.l
ລະດັບພື້ນປາກນ້ຳເຂົ້າອຸໂມງ 506.50 m.a.s.l
ບານປະຕູເປີດໄດ້ 4.2 ແມັດ x 5.3 ແມັດ
ທໍ່ສົ່ງນ້ຳແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ
ປະເພດ ອຸໂມທໍ່ເຫຼັກ
Number of Pipe 1
ເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງດ້ານໃນ 4.2 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 322 ແມັດ
ຄວາມເນີນ 11% ແລະ 2%
ຝາຍນ້ຳລົ້ນ
ປະເພດ
4 ບານ ແບບ ທ່ອນກົງ
ເສັ້ນຜ່າໃຈກາງປະຕູ
11.0 ແມັດ ກ້ວາງ x 14.8 ແມັດ ສູງ
ຊ່ອງຫ່ວງບານປະຕູກັບສັນເຂື່ອນ
2.90 ແມັດ
ອອກແບບລະບາຍນ້ຳຖ້ວມ
5,000 ມ³/ວິນາທີ (1,000 - ປີ) 
ອັດຕາການໄຫຼຂອງນ້ຳ
11,800 ມ³/ວິນາທີ
ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳ
ປະເພດ ອຸໂມງເບຕົງເສີມເຫລັກ, ແລະ ທໍ່ເຫລັກ Penstock
ຄວາມຍາວ 502 ແມັດ
ເສັ້ນຜ່າໃຈກາງດ້ານໃນ 5.30 ແມັດ
ຄວາມເນີນ 11%
Tailrace Channel
Type Open Channel
Length
ສະຖານີແປງໄຟ
ປະເພດ AIS
ໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 ກິໂລວັດຂໍ້ມູນດ້ານເຄື່ອງກົນຈັກ-ໄຟຟ້າ

ເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ຟຣານຊິດແກນຕັ້ງ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ3 ເຄື່ອງ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ3 x 18 ກິໂລວັດ = 54 ເມກາວັດ
Installed Capacity 54 ກິໂລວັດ
ຈຳນວນກັງຫັນ 3 ໜ່ວຍ
ຄວາມສູງສຸດທິ 103.6 ແມັດ
ຄວາມສູງປະສິດທິຜົນ 100.7 ແມັດ
ສາຍສົ່ງ 230 ກິໂລວັດ
ປະເພດ Double circuit, 1×210 mm2 ACSR
ໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 kV
ຄວາມຍາວ 14.5 Km
EDL grid connection point Nam Kong 2 switchyard
ຄອງສົ່ງນ້ຳອອກຈາກເຮືອນຈັກ
ຄອງແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຄອງເປີດ
ລະດັບພື້ນຄອງ 435.0 m.a.s.l.
ລະດັບນ້ຳເຕັມພື້ນຄອງ 438.2 m.a.s.l.

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ

Dam Gated Concrcte gravty ( RCC )

57%

Switch yard 115 KV

71%

Spillway

90%

Transmission line 115 kv

79%

Power intake

52%

Reservoir

80%

Tunnel

80%

Transmission Line

89%

Power House

94%

Hydro-mechanical

61%

Tailtace

90%

Electro-mechanical

97%

ຄັງຮູບພາບ

/administrator/filemanager/photos/shares/business/5f12b09a40678.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/business/NAM KONG 3/5f19562c8b8ed.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/business/NAM KONG 3/5f19562c52583.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/business/NAM KONG 3/5f19562c581ca.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/business/NAM KONG 3/5f19562c914a1.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/business/NAM KONG 3/5f19562d18ac1.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/business/5f31189f08a51.png

Map of ນ້ຳກົງ 3

ໝວດໝູ່