ນ້ຳເທີນ 1

ນ້ຳເທີນ 1

Bolikhamxay Province
 • 1,335 ລ້ານ ໂດລາ

  ມູນຄ່າໂຄງການ

 • 650 ເມກາວັດ

  ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ

 • 2638.1 ຈິກາວັດໂມງ

  ພະລັງງານຜະຫຼິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

 • 177 ແມັດ

  ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

 • 93.62 ກມ2

  ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ມູນຄ່າໂຄງການ 1,335 ລ້ານ ໂດລາ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ກພສ 32%, ຈຊພ 28%, ຜ-ຟຟລ 25%, EDL-GEN 15%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 650 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 513.7 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນ້ຳທີ່ອອກແບບ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສ ແບບແກນທາງຕັ້ງ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ກຟຜ/ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ
ພື້ນທີ່ຮັບນ້ຳຝົນ 13,856 ກມ2
ປະລິມານນ້ຳຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,496 ມມ
ປະລິມານນ້ຳໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນ້ຳສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 317 ມ³/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນ້ຳ 3,009 ລ້ານ ມ3
ພື້ນທີ່ອ່ງເກັບນ້ຳທີ່ລະດັບນ້ຳສູງສຸດ 93.6 ກມ2
ລະດັບນ້ຳສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນ້ຳທະເລປານກາງ 292 m a.s.l
ລະດັບນ້ຳຕ່ຳສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 250 m a.s.lໂຄງສ້າງທາງເຕັກນິກ

ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີດ ກຣາວິຕີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 11.5 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 40 ແມັດ
Crest Length 771 m
Crest Level 782.5 m a.s.l
Diversion Channel
Type Single tunnel (plus Overtop cofferdam)
Length 932 m
Tunnel Diameter 11 m
Longitudinal Gradient 0.7 %
Penstock
Type Pressure tunnel
Number of Pipe 1 line
Diameter 11.40m
Length 565 m (EDL) / 544 m (EGAT)
Spillway
Type Gate controlled overflow ogee
Number of Gate 6
Design Flood Discharge 4860 m3/s
Max. inflow peak 9745 m3/s
Headrace Tunnel
Type Single tunnel (concrete and steel linning)
Diameter 11 m
Length 917 m
Tailrace Channel
Type Tunnel and open channel
Width 10.8m ~ 15m
Length 44m ~ 40m in tunnel section
Height 10m in tunnel
Tailrace Channel
Type Tunnel and open channel
Width 10.8m ~ 15m
Length 44m ~ 40m in tunnel section
Height 10m in tunnel
Switchyard 500kV GIS (EGAT)/115 kV AIS (EDL)
Type Conventional switchyard
Dimension 11.4m wide x 26m longຂໍ້ມູນດ້ານເຄື່ອງກົນຈັກ - ໄຟຟ້າ

ເຮືອນຈັກ
ປະເພດ Pit Powerhouse, 2 pits
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 650 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 3
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສ ແບບແກນທາງຕັ້ງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜານຈັກປັ່ນໄຟ 513.7 ມ³/ວິນາທີ
Erection Floor Elevation 25.8m wide x 91.10m long x 14.80m high
Powerhouse
ປະເພດ
Pit Powerhouse, 2 pits
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ
650 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ
3
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ
ຟຣານຊິສ ແບບແກນທາງຕັ້ງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜານຈັກປັ່ນໄຟ
513.7 ມ³/ວິນາທີ
Erection Floor Elevation 25.8m wide x 91.10m long x 14.80m high

ຄັງຮູບພາບ

/administrator/filemanager/photos/shares/business/5f12b2a99a687.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/business/NAM THEUN 1/5f1a682d62b77.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/business/NAM THEUN 1/5f1a682dbc06d.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/business/NAM THEUN 1/5f1a682dc916e.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/business/5f3111272282e.jpeg

Map of ນ້ຳເທີນ 1

ໝວດໝູ່