ເຊນ້ຳນ້ອຍ 6

ເຊນ້ຳນ້ອຍ 6

ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານນໍ້າຕວດ, ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊນໍ້ານ້ອຍ 6 ແມ່ນເຂື່ອນທີ່ສ້າງຢູ່ສາຍນໍ້າຫ້ວຍໝາກຈັນ (ພູກາແດບ) ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ. ສາຍນໍ້າຫ້ວຍໝາກຈັນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາແມ່ນໍ້າທີ່ເປັນສາຂາຂອງ ເຊນໍ້ານ້ອຍ ທີ່ໄຫຼໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ເຂົ້າສູ່ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ແລະ ໂຄ້ງກັບຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຕົກສູ່ຊາຍແດນທາງທິດໃຕ້. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອອກແບບເພື່ອໃຊ້ຄວາມສູງທີ່ແຕກຕ່າງກັນດ້ວຍການຫຼຸດລົງປະມານ 140 ແມັດ ລະຫວ່າງຫ້ວຍໝາກຈັນ ແລະ ເຊນໍ້ານ້ອຍ ດ້ວຍເສັ້ນທາງການໄຫຼຂອງນໍ້າທີ່ສັ້ນ.

 • 12 ລ້ານ ໂດລາ

  ມູນຄ່າໂຄງການ

 • 5 ເມກາວັດ

  ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ

 • 18.5 ຈີກາວັດໂມງ

  ພະລັງງານຜະຫຼິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

 • 5 ແມັດ

  ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

 • 0.1 Ha

  ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ມູນຄ່າໂຄງການ
12 ລ້ານ ໂດລາ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ
ຈຊພ 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ
5 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ
18.5 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ
3.24 ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ
180 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ
ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ x 2 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ
ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ
82.2 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ
2,066 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ
3.9 ³/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ
8,000  ³
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ
0.1 ຮມ
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ
622 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້
618 m a.s.lໂຄງສ້າງທາງເຕັກນິກ

ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ
ຄອນກຣີກກຣາວີຕີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ
5 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ
30.3 ແມັດ
ລະດັບຂອງສັນເຂື່ອນ   
622 m a.s.l
ຄອງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າອຸມົງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ
ຄອງເປີດ
ຄວາມຍາວ
1,578 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
0.20%
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ
ປະເພດ
ທໍ່ເຫຼັກ
ຈຳນວນທໍ່ສົ່ງ
2
ເສັ້ນຜ່າກາງ
1.2 ແມັດ
ຄວາມຍາວ
1,015 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
18.29%
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ
ປະເພດ
ປະຕູ
ຈຳນວນປະຕູ
1
ອັດຕາການໄຫຼນ້ຳນອງ
678 ³/ວິນາທີ
ອຸມົງສົ່ງນໍ້າ (ບໍ່ມີ)
ປະເພດ
 –
ອັດຕາການໄຫຼ
 –
ເສັ້ນຜ່າກາງ
 –
ອຸມົງສົ່ງນໍ້າ (ບໍ່ມີ)
 –
ຄວາມຍາວ
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ
ປະເພດ
ຄອນກຣີດ
ຄວາມຍາວ
5 ແມັດ
ສະຖານີໄຟຟ້າ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນສະຖານີ
184.6 m a.s.l
ເນື້ອທີ່ພື້ນສະຖານີ
20ແມັດ X 30ແມັດຂໍ້ມູນດ້ານເຄື່ອງກົນຈັກ-ໄຟຟ້າ

ເຮືອນຈັກ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ
5 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ
2
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ
ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ
3.24 ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ
429 m a.s.l
ເຮືອນຈັກ
ສາຍສົ່ງ
ສະຖານີ
ສະຖານີ ເຊນໍ້ານ້ອຍ 1
ຄວາມຍາວ
12 ກມ
ປະເພດສາຍສົ່ງ
ສາຍສົ່ງວົງຈອນດ່ຽວ
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ
150 ມມ2

ຄັງຮູບພາບ

/administrator/filemanager/photos/shares/Xe Nam Noy6/5f5aa1861b050.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Xe Nam Noy6/5f5aa1956065a.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Xe Nam Noy6/5f5aa1a5914c6.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Xe Nam Noy6/5f5aa1b56c04f.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Xe Nam Noy6/5f5aa1cf5c8dc.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Xe Nam Noy6/5f5aa1e4b1ae9.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Xe Nam Noy6/5f5aa1f6412c4.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Xe Nam Noy6/5f5aa209f1255.jpg

Map of ເຊນ້ຳນ້ອຍ 6

ໝວດໝູ່