ນ້ຳງື່ມ 3

ມູນຄ່າໂຄງການ

$1,400 ລ້ານ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

2,345 ຈີກກາວັດໂມງ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

210 ແມັດ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

3,913 ກມ2

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

480 ເມກາວັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

In Progress

ມູນຄ່າໂຄງການ $1,400 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ CSE 55%, EDL 20%, EGATi 25%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 480 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,345 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 180 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 301 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັ້ນຕັ້ນ ແກນຕັ້ງ x 3 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ໄຟຟ້າລາວ
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 3,913 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2593 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 110 ມ³/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ ລ້ານ ມ3
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ 27.5 ກມ2
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 723 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 670 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ
ຄອງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ
ຄວາມຍາວ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ
ປະເພດ
ຈຳນວນທໍ່ສົ່ງ
ເສັ້ນຜ່າກາງ
ຄວາມຍາວ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ
ປະເພດ
ຈຳນວນປະຕູ
ອັດຕາການໄຫຼ
ອຸມົງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ
ອັດຕາການໄຫຼ
ເສັ້ນຜ່າກາງ
ຄວາມຍາວ
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ
ປະເພດ
ຄວາມຍາວ
ສະຖານີແຈ້ງ 115 ກິໂລວັດ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນ
ຂະໜາດຂອງພື້ນສະຖານີ
ເຮືອນຈັກ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 480 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 3
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 180 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ
ສາຍສົ່ງ 230 ກິໂລວັດ
ສະຖານີ
ຄວາມຍາວ 110 ກມ
ປະເພດສາຍສົ່ງ ສາຍສົ່ງຄູ່

 ເອກະສານນິຕິກໍາຂອງໂຄງການ

 1. ໃນວັນທີ 25 ມີນາ ປີ 2014 ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງ FS ຂອງໂຄງການ
 2. ໃນວັນທີ 09 ກໍລະກົດ ປີ 2014 ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ
 3. ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2014 ໄດ້ສຳເລັດແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ຂອງໂຄງການ
 4. ໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2014 ໄດ້ສຳເລັດບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການ
 • ກຳລັງອັບໂຫລດຂໍ້ມູນ
 • ກຳລັງອັບໂຫລດຂໍ້ມູນ

ກຳລັງອັບໂຫລດຂໍ້ມູນ

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງໂຄງການ

ໄລຍະບຸກເບີກ:

 • ໂມວເດວເຂື່ອນ ແລະ ເຮືອນຈັກ
 • ສຳຫຼວດ ແລະ ບຸກເບີກເສັ້ນທາງ
 • ພິທີເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ

10%

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງ:

 • ບຸກເບີກເສັ້ນທາງ
 • ສຳຫຼວດພື້ນທີ່
 • ສຳຫຼວດແຫຼ່ງນ້ຳ
 • ເຂື່ອນຫລັກ
 • ເຮືອນຈັກ

30%

ໄລຍະການກໍ່ສ້າງໂດຍລວມ:

 • ເຂື່ອນຫລັກ
 • ທາງນ້ຳເຂົ້າອຸໂມງ
 • ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳ
 • ເຮືອນຈັກ

50%

ຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງ

ໃນປີ 2022:

 • ເຂື່ອນຫລັກ
 • ທາງນ້ຳເຂົ້າອຸໂມງ
 • ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳ
 • ເຮືອນຈັກ
 • ປະຕູທໍ່ສົ່ງນ້ຳ

66,68 %

ໄລຍະການກໍ່ສ້າງໂດຍລວມ ປີ 2022 - ຕົ້ນປີ 2023:

 • Dam
 • Powerhouse
 • Installing Unit1, 2 and 3
 • Overhead crane
 • Transmission line
 • Sub-station

84.3%

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la