ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ

ບັນດາເຂື່ອນຂອງ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ເຂື່ອນທີ່ກໍ່ສ້າງແລ້ວ ເຂື່ອນທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນທີ່ຢູ່ໃນແຜນ ນ້ຳງຽບ 3A ນ້ຳ ື່ມ 3 ນ້ຳພາກ ນ້ຳອ່າງ ນ້ຳອີມູນ ນ້ຳເທີນ 1 ເຊນ້ຳນ້ອຍ 1 ເຊນ້ຳນ້ອຍ 6 ນ້ຳກົງ 2 ນ້ຳກົງ 3 ທີ່ຕັ້ງ : ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຂື່ອນທີ່ກໍ່ສ້າງແລ້ວ ພະລັງານທີ່ຜະລິດ / ປີ : 144 ຈິໂລວັດໂມງ ເຄື່ອງຈັກ : ຟຣານຊິສ x 5 ໜ່ວຍ ປະເພດເຂື່ອນ : ເຂື່ອນດິນ ເນື້ອທີ່ອ່າງນ້ຳເກັບນ້ຳ : 1,8 ກມ 3 PHONGSALY LUANG NAMTHA BOKEO OUDOMXAY LUANG PRABANG HOUAPHAN XIENG KHOUANG XAYYABURY VIENTIANE VIENTIANE CAPITAL BOLIKHAMXAY SAVANAKHET KHAMMOUANE SARAVANE CHAMPASAK ATTAPEU ທີ່ຕັ້ງ : ແຂວງໄຊສົມບູນ ເຂື່ອນທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ພະລັງານທີ່ຜະລິດ / ປີ : 210 ຈິກາວັດ ເຄື່ອງຈັກ : ເພັ້ນຕັ້ນ ແກນຕັ້ງ x 3 ໜ່ວຍ ປະເພດເຂື່ອນ : Concrete Hyperbolical archdam ເນື້ອທີ່ອ່າງນ້ຳເກັບນ້ຳ : 27.5 ກມ 2 ທີ່ຕັ້ງ : ແຂວງຈຳປາສັກ ເຂື່ອນທີ່ຢູ່ໃນແຜນ ພະລັງານທີ່ຜະລິດ / ປີ : 586 ຈິກາວັດໂມງ ປະເພດເຂື່ອນ : ເຂື່ອນດິນ ທີ່ຕັ້ງ : ແຂວງອັດຕະປື ເຂື່ອນທີ່ຢູ່ໃນແຜນ ພະລັງານທີ່ຜະລິດ / ປີ : 163 ຈິກາວັດໂມງ ເຄື່ອງຈັກ : ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ x 2 ໜ່ວຍ ປະເພດເຂື່ອນ : ຄອນກຣີດ ກຣາວິຕິ ເນື້ອທີ່ອ່າງນ້ຳເກັບນ້ຳ : 0.025 ກມ 2 ທີ່ຕັ້ງ : ແຂວງເຊກອງ ເຂື່ອນທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ພະລັງານທີ່ຜະລິດ / ປີ : 427.4 ຈິກາວັດໂມງ ເຄື່ອງຈັກ : ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ x 2 ໜ່ວຍ ປະເພດເຂື່ອນ : ຄອນກຣີດ ກຣາວີຕີ ເນື້ອທີ່ອ່າງນ້ຳເກັບນ້ຳ : 0.02 ກມ 2 44 M W 650 M W 2,345 M W 150 M W 55 M W 129 M W SEKONG 14,8 M W 5 M W 66 M W 54 M W ທີ່ຕັ້ງ : ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຂື່ອນທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ພະລັງານທີ່ຜະລິດ / ປີ : 2638.1 ຈິກາວັດໂມງ ເຄື່ອງຈັກ : ຟຣານຊິສ ແບບແກນທາງຕັ້ງ ປະເພດເຂື່ອນ : ຄອນກຣີດ ກຣາວິຕີ ເນື້ອທີ່ອ່າງນ້ຳເກັບນ້ຳ : 93.6 ກມ 2 ທີ່ຕັ້ງ : ແຂວງອັດຕະປື ເຂື່ອນທີ່ກໍ່ສ້າງແລ້ວ ພະລັງານທີ່ຜະລິດ / ປີ : 80 ຈີກາວັດໂມງ ເຄື່ອງຈັກ : ຟຣາຊິສແກນຕັ້ງ x 2 ໜ່ວຍ ປະເພດເຂື່ອນ : ຄອນກຣີກຣາວີຕີ ເນື້ອທີ່ອ່າງນ້ຳເກັບນ້ຳ : 6,0 ຮມ ທີ່ຕັ້ງ : ແຂວງຈຳປາສັກ ເຂື່ອນທີ່ກໍ່ສ້າງແລ້ວ ເຄື່ອງຈັກ : ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ x 2 ໜ່ວຍ ປະເພດເຂື່ອນ : ຄອນກຣີກກຣາວີຕີ ເນື້ອທີ່ອ່າງນ້ຳເກັບນ້ຳ : 0.1 ຮມ ທີ່ຕັ້ງ : ແຂວງອັດຕະປື ເຂື່ອນທີ່ກໍ່ສ້າງແລ້ວ ພະລັງານທີ່ຜະລິດ / ປີ : 263 ກິໂລວັດໂມງ ເຄື່ອງຈັກ : ຟຣາຊິສ x 3 ໜ່ວຍ ປະເພດເຂື່ອນ : ຄອມກຣິດກຣາວີຕີ ເນື້ອທີ່ອ່າງນ້ຳເກັບນ້ຳ : 4,2 ກມ 2 ທີ່ຕັ້ງ : ແຂວງອັດຕະປື ເຂື່ອນທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ພະລັງານທີ່ຜະລິດ / ປີ : 204 ຈິກາວັດໂມງ ເຄື່ອງຈັກ : ຟຣານຊິສ ແກນຕັ້ງ x 3 ໜ່ວຍ ປະເພດເຂື່ອນ : ຄອນກຣີດບົດອັດ ເນື້ອທີ່ອ່າງນ້ຳເກັບນ້ຳ : 32 ກມ 2 XAYSOMBOUNເຂື່ອນທີ່ຜະລິດໄຟຟ້າແລ້ວ

ໂຄງການ ສະຖານທີ່ ກໍາລັງການຜະຫຼິດ
ນໍ້າກົງ 2 ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານລະມອງ, ເມືອງພູວົງ, ແຂວງອັດຕະປື 66 ເມກາວັດ
ນ້ຳງຽບ 3 ເອ ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານນາສີ, ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ 44 ເມກາວັດ
ເຊນໍ້ານ້ອຍ 1 ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານແບ່ງພູຄຳ, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື 14.8 ເມກາວັດ
ເຊນ້ຳນ້ອຍ 6 ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານນໍ້າຕວດ, ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ 5 ເມກາວັດ

ເຂື່ອນທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ

ໂຄງການ ສະຖານທີ່ ກໍາລັງການຜະຫຼິດ
ນ້ຳງື່ມ 3 Longcheng Village, Longcheng District, Xaysomboun Province 2,345 ເມກາວັດ
ນ້ຳກົງ 3 ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານວັງແຄນ, ເມືອງພູວົງ, ແຂວງອັດຕະປື 54 ເມກາວັດ
ນ້ຳອີມູນ ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານດາກໂຈມ, ເມືອງດາກຈຶ້ງ, ແຂວງເຊກອງ 133 ເມກາວັດ
ນ້ຳເທີນ 1 Bolikhamxay Province 650 ເມກາວັດ

ເຂື່ອນທີ່ຢູ່ໃນແຜນ

ໂຄງການ ສະຖານທີ່ ກໍາລັງການຜະຫຼິດ
ນ້ຳອ່າງ Nam Ngone Village, Xansay District, Attapeu Province 55 ເມກາວັດ
ນ້ຳພາກ Houibanglieng, Paksong District, Champasak Province 150 ເມກາວັດ