ເຂື່ອນທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ

05

ເຂື່ອນທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ

ຈຳນວນເຂື່ອນໄຟຟ້າທັງໝົດ

05

ກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ

1,441 MW

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la