ຄຳເຫັນທ່ານປະທານ

ຈັນທະໜອມ ພົມມະນີ 
ປະທານຄະນະບໍລິຫານ

ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລະຈົດທະບຽນໃນປີ 2009 ພາຍໃຕ້ຊື່ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 2,000 ລ້ານກີບເຊິ່ງມີສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ ເມືອງລະມາມ, ແຂວງເຊກອງ.  ມາຮອດປີ 2011 ໄດ້ຍ້າຍສໍານັກງານມາຕັ້ງຢູ່ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ, ແຂວງຈຳປາສັກການດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເປັນກ້າວໆຈຶ່ງໄດ້ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນເປັນ 5,000 ລ້ານກີບແລະໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.ປະຈຸບັນບໍລິສັດໄດ້ເຂົ້າເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນແລະລົງທຶນໃນກຸ່ມທຸລະກິດການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,ພະລັງງານ,ການຄ້າແລະການບໍລິການ.

ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໃນການສົ່ງເສີມຂະແໜງພະລັງງານພາຍໃນປະເທດ, ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ຈຶ່ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2016 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 40,000ລ້ານກີບ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຄືພັດທະນາການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນແລະເປັນຜູ້ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໃນນາມເອກະຊົນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດແລະສົ່ງອອກຂາຍໃຫ້ບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນບໍລິສັດຍັງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຊຶ່ງຕິດພັນກັບການພັດທະນາໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.ຄຽງຄູ່ກັບການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຊຸມຊົນແລະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,ບໍລິສັດມີຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນໃນການຜະລິດພະລັງງານທີ່ສະອາດເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມຍືນຍົງໃນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດດ້ວຍປະສົບການ, ຄວາມຊໍານານ ແລະ ການທີ່ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການທີ່ແທ້ຈິງ.

ປັດຈຸບັນບໍລິສັດໄດ້ພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າທັງໝົດ 11 ເຂື່ອນ, ໃນນີ້ 3 ເຂື່ອນຄືເຂື່ອນນໍ້າງຽບ-3ເອ, ເຊນໍ້ານ້ອຍ-1ແລະເຊນໍ້ານ້ອຍ-6ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 63.8 ເມກາວັດແມ່ນຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ 3 ເຂື່ອນຄືເຂື່ອນນໍ້າກົງ-2, ນໍ້າກົງ-3ແລະນໍ້າອີ່ມູນມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 249 ເມກາວັດແມ່ນຈະຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ (Electricity of Vietnam ຫຼື EVN) 2 ເຂື່ອນປະກອບມີເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ-1ແມ່ນບໍລິສັດຖືຮຸ້ນ 28% ແລະ ນໍ້າງື່ມ-3 ບໍລິສັດຖືຮຸ້ນ 55% ເຊິ່ງ 2 ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1,130 ເມກກາວັດໂດຍຈະຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ກັບການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ(Electricity Generating Authority of Thailand ຫຼື EGAT) ແລະ ອີກ 3 ເຂື່ອນຄືເຂື່ອນນໍ້າພາກ, ນໍ້າອ່າງແລະນໍ້າເຊືອງເຊິ່ງມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 302ເມກາວັດ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນໄລຍະການສໍາຫຼວດແລະການພັດທະນາ.