ເຂື່ອນທີ່ທຳການຜະລິດ

06

ເຂື່ອນທີ່ທຳການຜະລິດ

ຈຳນວນເຂື່ອນໄຟຟ້າທັງໝົດ

06

ກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ

833.8 MW

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la