ນ້ຳກົງ 3

ມູນຄ່າໂຄງການ

$140.18 ລ້ານ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

208 ຈີກກາວັດໂມງ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

65 ແມັດ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

646 ກມ2

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

54 ເມກາວັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

In Progress

ມູນຄ່າໂຄງການ $140.18 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ CSE 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 54 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 208 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 60.9 ມ3/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 100.7 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສ ແກນຕັ້ງ x 3 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ EVN
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 646 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,576 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 28.9 ມ3/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ 573.5 ລ້ານ ມ3
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ 39 ກມ2
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m.a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 541.8 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 521.0 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີດບົດອັດ
ສູງ 65 ແມັດ
ສັນເຂື່ອນ 494 ແມັດ
ລະດັບສັນເຂື່ອນ 521 m a.s.l
ລະດັບນ້ຳສູງສຸດ 541,80 m.a.s.l
ລະດັບນ້ຳຕ່ຳສຸດ 521,00 m.a.s.l
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ
ປະເພດ 4 ບານ ແບບ ທ່ອນກົງ
ເສັ້້ນຜ່າສູນກາງປະຕູ 11.0 m wide x 14.8 m high
ຊ່ອງຫວ່າງບານປະຕູກັບສັນເຂື່ອນ 0.30 m
ອອກແບບລະບາຍນ້ຳຖ້ວມ 5,000 m3/s (1,000-year)
ອັດຕາການໄຫລຂອງນ້ຳ 11,800 m3/s
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ
ປະເພດ ອຸໂມງທໍ່ເຫລັກ
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງດ້ານໃນ 4.2 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 322 ແມັດ
ຄວາມເນີນ 11% and 2%
ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳ
ປະເພດ ອຸໂມງເບຕົງເສີມເຫລັກ
ຄວາມຍາວ 502 m
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງດ້ານໃນ 5.30 m
ຄວາມເນີນ 11%
ປາກນ້ຳເຂົ້າອຸໂມງ
ລະດັບນ້ຳຕ່ຳສຸດ 521.00 m.a.s.l
ລະດັບພື້ນປາກນ້ຳເຂົ້າ 505.25 m.a.s.l
ລະດັບພື້ນປາກນ້ຳເຂົ້າອຸໂມງ 506.50 m.a.s.l
ບານປະຕູເປີດໄດ້ 4.2 m x 5.3 m
ສະຖານີເເປງໄຟ
ປະເພດ AIS
ໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 kV
ເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ຟານຊິດແກນຕັ້ງ
ຈຳນວນ ກັງຫັນ 3 ໜ່ວຍ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 3
ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 3 X 18 MW = 54 MW
ຄວາມສູງສຸດທິ 103.6 M
ຄວາມສູງປະສິດທິຜົນ 100.7 M
ຄອງສົ່ງນ້ຳອອກຈາກເຮືອນຈັກ
ຄອງແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຄອງເປີດ
ລະດັບພື້ນຄອງ 435.0 M.A.S.L.
ລະດັບນ້ຳເຕັມພື້ນຄອງ 438.2 M.A.S.L.
ສາຍສົ່ງ 230 ກິໂລວັດ
ປະເພດ Double Circuit, 1×210 Mm2 ACSR
ໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 KV
ຄວາມຍາວ 14.5 Km
EDL Grid Connection Point Nam Kong 2 Switchyard
ບາດກ້າວສຳຄັນຂອງໂຄງການ
1. ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນ 08/2009
2. ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ໃນເດືອນ 06/2016
3. ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງ FS ໃນເດືອນ 10/2017
4. ສຳເລັດບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ໃນເດືອນ 11/2017
5. ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ (ESMMP) ເດືອນ 12/2017
6. ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໄລຍະດຳເນີນງານ (ESMMP-CP) ເດືອນ 12/2020
7. ສໍາເລັດການສ້າງແຜນອະນາໄມຊີວະມວນສານ ແລະ ຮັບຮອງແຜນ ເດືອນ 12/2021
8. ເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ ຮ່ວມກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ (EVN) ຄັ້ງວັນທີ 04/01/2020
9. ເຊັນສັນຍາສຳປະທານ ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງວັນທີ 09/2016 ແລະ ໄດ້ສຳເລັດການດັດແກ້ສັນຍາສຳປະທານ ໃນເດືອນ 06/2019

ຜູ້ຮັບເໝົາຫຼັກ

ຜູ້ຮັບເໝົາຫຼັກ : ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຮວ່າງແອງຢາລາຍ (Hoang Anh Gia Lai Hydropower Joint Stock Company) :
 • ວຽກກໍ່ສ້າງທາງດ້ານໂຍທາ
 • ວຽກກໍ່ສ້າງທາງດ້ານເຄືອງຈັກກົນລະສາດທາງນໍ້າ
 • ວຽກກໍ່ສ້າງໄຟຟ້າກົນຈັກ

ຜູ້ອອກແບບແລະຜູ້ຄຸມງານ

ຜູ້ອອກແບບ ແລະ ຜູ້ຄຸມງານ :

 • ເຈົ້າຂອງໂຄງການ: ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈໍາກັດ
 • ບໍລິສັດ ອອກແບບກໍ່ສ້າງ: ບໍລິສັດ AFRY (Thailand) Ltd
 • ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ: ບໍລິສັດ AFRY (Thailand) Ltd
 • ບໍລິສັດ ຮັບເໝົາພາກໂຍທາ (CW): ບໍລິສັດ CHINA GEZHOUBA GROUP CO., LTD (CGGC)
 • ບໍລິສັດ ສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງດ້ານກົນຈັກທາງນໍ້າ: ບໍລິສັດ WHESSOE SDN BHD
 • ບໍລິສັດ ສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງດ້ານກົນຈັກໄຟຟ້າ: ບໍລິສັດANDRITZ HYDRO PRIVATE LTD

ບາດກ້າວສຳຄັນຂອງໂຄງການ
1. ໃນປີ 2010 ໄດ້ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ Feasibility Study ໂດຍ ບໍລິສັດ JSC
2. ໃນປີ 2015 ໄດ້ອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການ Basic Design ໂດຍ ບໍລິສັດ JSC
3. ໃນປີ 2016 ໄດ້ໂອນມອບໂຄງການໃຫ້ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ
4. ໃນປີ 2017 ໄດ້ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ອອກແບບຄືນໃໝ່ ຂອງໂຄງການ Feasibility Study and Tender Design ໂດຍ ບໍລິສັດ Pöyry
5. ໃນປີ 2018 ໄດ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ໂດຍ ບໍລິສັດ CGGC ໃນນັ້ນ ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາແມ່ນ ບໍລິສັດ Pöyry
6. ໃນປີ 2021 ຈະສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ໂດຍ ບໍລິສັດ CGGC ແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟຟ້າ ໂດຍ ບໍລິສັດ Andritz

7. ວັນທີ 31/10/2021 ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳກົງ 3

8. 29/11/2021 ພິທິມອບ-ຮັບ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກົງ3 ເປັນເຂື່ອນຜະລິດ

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງໂຄງການ

ໄລຍະບຸກເບີກ

 • ສຳຫຼວດພື້ນທີ່
 • ສຳຫຼວດ ແລະ ວັດແທກຄຸນນະພາບນຳ້
 • ບຸກເບີກເສັ້ນທາງ
 • ຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍພື້ນທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ
 • ເລີ່ມລົງມືໃນການກໍ່ສ້າງ

10%

ໄລຍະເລີ່ມການກໍ່ສ້າງໂດຍລວມປີ 2019

 • ຫ້ອງການ ແລະ ທີ່ພັກຂອງໂຄງການ
 • ໂຮງປະສົມປູນ CVC ແລະ RCC
 • ຫ່ອງທົດລອງພາກສະໜາມ
 • ໂຮງສ້ອມແປງ
 • ເຂື່ອນຫຼັກ
 • ອຸໂມງ
 • ເຮືອນຈັກ

30%

ໄລຍະເລີ່ມການກໍ່ສ້າງໂດຍລວມປີ 2020

 • ເຂື່ອນຫຼັກ
 • ປະຕູທາງເຂົ້ານ້ຳ
 • ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ
 • ເຮືອນຈັກ
 • ສະຖານນີແປງໄຟ

50%

ໄລຍະເລີ່ມການກໍ່ສ້າງໂດຍລວມປີ 2020

 • ເຂື່ອນຫຼັກ
 • ປະຕູທາງເຂົ້ານ້ຳ
 • ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ
 • ເຮືອນຈັກ
 • ສະຖານນີແປງໄຟ

70%

ໄລຍະການກໍ່ສ້າງໂດຍລວມ ປີ 2021

 • ເຂື່ອນຫຼັກ
 • ກັກເກັບນ້ຳ
 • ປະຕູທາງເຂົ້ານ້ຳ
 • ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ
 • ເຮືອນຈັກ
 • ສະຖານນີແປງໄຟ
 • ສະຖານນີຮ່ວມ

90%

ຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງຈົນສຳເລັດໂຄງການ 2021

  • 31/08/2021 ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ
  • 29/11/2021 ພິທີ ມອບ-ຮັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກົງ 3 ເປັນເຂື່ອນຜະລິດ 
  • ເຂື່ອນຫຼັກ
  • ເຮືອນຈັກ
  • ປະຕູທາງເຂົ້ານ້ຳ
  • ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ
  • ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ
  • ສະຖານນີແປງໄຟ
  • ສະຖານນີຮ່ວມ ນ້ຳກົງ 2-3

100%

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la