ນ້ຳກົງ 2

ມູນຄ່າໂຄງການ

$142.527 ລ້ານ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

288 ຈີກກາວັດໂມງ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

50 ມ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

861 ກມ2

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

66 ເມກາວັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

ມູນຄ່າໂຄງການ $142.527 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ CSE 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 66 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 288 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ 76.20 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 98.8 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສ x 3 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ EVN
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 200.8 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,315 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 36.6 ມ³/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ 71.4 ລ້ານ ມ³
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ 4.2 ກມ2
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 427 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 420 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີດກຣາວີຕີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 65 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 280 ແມັດ
ຄອງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າອຸມົງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ ຄອງເປີດ
ຄວາມຍາວ 114 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ 0.001%
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ
ປະເພດ ທໍ່ເຫຼັກ
ຈຳນວນທໍ່ສົ່ງ 1
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 4.2 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 370 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ  
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ
ປະເພດ ປະຕູ
ຈຳນວນປະຕູ 4
ອັດຕາການໄຫຼ 3,780 ມ³/ວິນາທີ
ອຸໂມງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ ທໍ່ຄອນກຣີດ
ອັດຕາການໄຫຼ 76.2 ມ³/ວິນາທີ
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 5.4 – 4.2 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 1,430 ແມັດ
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ຄອງເປີດ
ຄວາມຍາວ 205 ແມັດ
ສະຖານີແຈ້ງ 115 ກິໂລໂວນ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນສະຖານີ 354.5 m a.s.l
ເນື້ອທີ່ພື້ນສະຖານີ 55ແມັດ X 40ແມັດ
ເຮືອນຈັກ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 66 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 3 ໜ່ວຍ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 76.2 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ 324.5 m a.s.l
ສາຍສົ່ງ 115 ກິໂລໂວນ
ສະຖານີ ສະຖານີ ສະເພົາທອງ
ຄວາມຍາວ 36 ກມ
ປະເພດສາຍສົ່ງ ສາຍສົ່ງດ່ຽວ
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ 240 ມມ2

ເອກະສານນິຕິກຳ

 1. ໃນວັນທີ 19/1/2010 ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ Memorandum of Understanding (MOU)
 2. ໃນວັນທີ 2010 ຂໍຕົກລົງພັດທະນາໂຄງການ Project Development Agreement (PDA)

 3. ໃນວັນທີ 31/1/2013 ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ Concession Agreement (CA)

 4. ໃນວັນທີ 3/4/2011 ສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟ Power Purchase Agreement (PPA)

 5. ໃນວັນທີ 11/2011 ເລີ່ມກໍ່ສ້າງ Start construction

 6. ໃນວັນທີ 06/2018 ສຳເລັດກໍ່ສ້າງ Finished construction

 7. ໃນວັນທີ 20/7/2018 ມື້ຂາຍໄຟເປັນທາງການ Commercial operation date (COD)

ຜູ້ຮັບເໝົາຫຼັກ

ຜູ້ຮັບເໝົາຫຼັກ :ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຮວ່າງແອງຢາລາຍ (Hoang Anh Gia Lai Hydropower Joint Stock Company) :

 • ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງບັນດາໜ້າວຽກທຸກລາຍການ ວຽກໂຄງສ້າງ (Civil work),
 • ວຽກລະບົບໄຟຟ້າ,
 • ລະບົບກົນຈັກ,
 • ສາຍສົ່ງແຮງສູງ 22 ກວ.
 • 115 ກວ.

ຜູ້ອອກແບບແລະຜູ້ຄຸມງານ

ຜູ້ອອກແບບ ແລະ ຜູ້ຄຸມງານ

 • ອອກແບບກໍ່ສ້າງ (Basic design): East Asia Investment and Construction Consultant JSC
 • ຄວບຄຸມງານກໍ່ສ້າງ (Owner Engineer & Construction Supervision) : East Asia Investment and Construction Consultant JSC
 • 3ຜູ້ຮັບເໝົາສ້ອມແປງ:
 • ຄວບຄຸມງານກໍ່ສ້າງ (Owner Engineer & Construction Supervision)ILF Consulting Engineers:
 • ວຽກອຸໂມງສົ່ງນ້ຳ (Headrace Tunnel), ວຽກອັດສີດນ້ຳປູນ (Grouting) ໂຕເຂື່ອນ, ວຽກປ້ອງກັນດິນເຈື່ອນທ້າຍເຂື່ອນ (Slope Protection), ວຽກໂຄງສ້າງ (Civil work) ປະຕູນ້ຳກອງເຂື່ອນ (Bottom Outlet) : Right Tunnelling Co., Ltd.
 • ວຽກປະຕູນ້ຳກອງເຂື່ອນ (Bottom Outlet)Whessoe Lao Sole Co., Ltd.:
 • ວຽກຈັດຫາອຸປະກອນແທກເຂື່ອນ (Dam Instrument)Nari Group Corporation:
 • ວຽກຕິດຕັ້ງອຸປະກອນແທກເຂື່ອນ (Dam Instrument) Siam Tone Co., Ltd.:
 • ວຽກກວດເຊັກ, ສ້ອມແປງ ແລະທົດສອບ ການແລ່ນຈັກ Asia Motor Service Center Co., Ltd.: (Mechanical Work and Commissioning)
 • ວຽກກວດກາ ສ້ອມແປງລະບົບໄຟຟ້າໃນເຮືອນຈັກ (Power House), ວຽກກວດເຊັກ ແລະສ້ອມແປງຢູ່ ສະວິດຢາດ (Switchyard) : Tonnam Energy Part., Ltd.

ບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງການ

 1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກົງ 2 ມີສັນຍາສຳປະທານກັບ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ໃນວັນທີ 31-ມັງກອນ-2013;
 2. ບໍລິສັດ ຜູ້ພັດທະນາເດີມ ແມ່ນ ບໍລິສັດໄຟຟ້າຮ່ອງແອງອັດຕະປື ຈໍາກັດ;
 3. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກົງ 2 ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ໃນປີ 2011
 4. ທ້າຍປີ 2016 ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ໄດ້ເຂົ້າມາເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ 100% ຕໍ່ຈາກ ບໍລິສັດໄຟຟ້າຮ່ອງແອງອັດຕະປື ຈໍາກັດ ແລະ ດໍາເນີນການສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງວຽກທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ 10% ຈົນສຳເລັດ;
 5. ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ເດືອນ ມິຖຸນາ 2018;
 6. ທົດລອງທຳການຜະລິດໄຟຟ້າ ເດືອນ ມິຖຸນາ 2018 ;
 7. ຂາຍໄຟຟ້າຢ່າງເປັນທາງການ COD 20 ກໍລະກົດ 2018.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la