ນໍ້າງຽບ 3 ເອ

ມູນຄ່າໂຄງການ

$102 ລ້ານ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

144 ຈີກກາວັດໂມງ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

30 ແມັດ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

336 ກມ2

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

44 ເມກາວັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

ມູນຄ່າໂຄງການ $102 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ CSE 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 44 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 144 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 36.70 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 150 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສ x 5 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ໄຟຟ້າລາວ
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 336 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 1,320 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 14 ມ³/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ 13.85 ລ້ານ ມ3
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ 1.8 ກມ2
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m.a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 1,050 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 1048 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ເຂື່ອນດິນ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 30 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 110 ແມັດ
ຄອງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າອາຄານນ້ຳຕົກ
ປະເພດ ຄອງເປີດ ແລະ ບັອກຄັນເວີດ
ຄວາມຍາວ 1,100 ແມັດ
ຄອງເປີດ 600 ແມັດ
ບັອກຄັນເວີດ 500 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ 1:1,000
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ
ປະເພດ ທໍ່ເຫຼັກ
ຈຳນວນທໍ່ສົ່ງ 1
ເສັ້ນຜ່າກາງ 3.00 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 450 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ
ປະເພດ ປະຕູເຫູັກແບບສີ່ຫຼ່ຽນ
ຈຳນວນປະຕູ 2
ອັດຕາການໄຫຼ ປ່ອຍນ້ຳສູງສຸດ 450 ມ³/ວິນາທີ
ອຸມົງສົ່ງນໍ້າ (ບໍ່ມີ)
ປະເພດ
ອັດຕາການໄຫຼ
ເສັ້ນຜ່າກາງ
ຄວາມຍາວ
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ (ບໍ່ມີ)
ປະເພດ
ຄວາມຍາວ
ສະຖານີແຈ້ງ 115 ກິໂລໂວນ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນສະຖານີ 904.60 m a.s.l.
ເນື້ອທີ່ພື້ນສະຖານີ 45ແມັດ x 54ແມັດ
ເຮືອນຈັກ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 44 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 5
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສເເກ່ນຕັ້ງ3 ແກນນອນ2
ອັດຕາການປ່ອຍນ້ຳສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 34 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ 901.60 m a.s.l
ສາຍສົ່ງ 115 ກິໂລວັດ
ສະຖານີ ນາຮໍ້
ຄວາມຍາວ 3 ກມ
ຈຳນວນວົງຈອນ 1
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ 240 ມມ2

ເອກະສານນິຕິກຳ

 1. ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ FS​ ສະບັບສຸດທ້າຍ ໃນ ເດືອນ ​ມິຖຸນາ ປີ 2010
 2. ໄດ້ຮັບໃບຍັ້ງຍືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນວັນທີ 20 ເມສາ ປີ​ 2012
 3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 3 ເອ ມີສັນຍາສໍາປະທານກັບ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ ປີ 2013;
 4. ໃນວັນທີ່​ 26 ເມສາ​ 2013 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ3ເອ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟໄຟຟ້າ ກັບ​
 5. ໄດ້ຮັບໃບຍັ້ງຍືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນ ວັນທີ20 ເມສາ ປີ​ 2012
 6. ໄດ້ເຊັນສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ ໃນວັນທີ 5 ​ກໍລະກົດ​ 2013
 7. ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 3 ເອ ມີສັນຍາສໍາປະທານກັບ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ ປີ 2013

ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຫຼັກ ແລະ ສ້າງເສີມ

 • ວຽກໂຄງສ້າງຫຼັກ:ການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນດິນ, ຄອງສົ່ງນ້ຳ, ອາຄານລະບາຍນ້ຳລົ້ນ, ອາຄານລະບາຍນ້ຳໄປທ້າຍເຂື່ອນ, ອາຄານນ້ຳຕົກ, ທໍ່ສົ່ງນ້ຳ, ເຮືອນຈັກ,​ການສັ່ງຊື້ ແລະຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າແລະກົນຈັກ, ສະວິດຢາດ ແລະ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 115 KV
 • ວຽກເສີມ : ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະໃຫ້ຄໍາປືກສາໃນການກໍ່ສ້າງ,​ການອອກແບບ, ກວດກາບັນດາເອກະສານ, ການທົດສອບວັດສະດຸ, ກວດສອບແບບກໍ່ສ້າງ (Shop drawing), ການກວດສອບຄຸນະພາບ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງວຽກ.​

ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ

 • ບໍລິສັດ​ ພົງຊັບທະວີ ກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ​ຈໍາກັດ : ອອກແບບລາຍລະອຽດ (Detail design), ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນດິນ, ອາຄານປ່ອຍນ້ຳໄປທ້າຍເຂື່ອນ (Bottom outlet), ຄອງສົ່ງນໍ້າ, ສະປິນເວ (Spillway) ແລະ ອາຄານນໍ້າຕົກ (Intake)
 • TUGBOAT TEAM COMPANY LIMITED : ຄວບຄຸມງານກໍ່ສ້າງ (Construction supervision)
 • T-RAX Steel Co., Ltd. : ກໍ່ສ້າງວຽກທໍ່ສົ່ງນ້ຳ (Penstock), ວຽກປະຕູນ້ຳສະປິນເວ ແລະປະຕູນ້ຳປ່ອຍນ້ຳໄປທ້າຍເຂື່ອນ
 • Tonnam Energy Ltd., Part : ກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ 115 KV ແລະວຽກໂຄງສ້າງຂອງສະວິດຢາດ
 • R.L. Corporation Co., Ltd. : ກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງເຮືອນຈັກ (Power House)
 • Dongfang Electric International Corporation : ຈັດຫາ ແລະຕິດຕັ້ງ ລະບົບໄຟຟ້າແລະກົນຈັກໃນເຮືອນຈັກ, ຈັດຫາ ແລະຕິດຕັ້ງ ລະບົບໄຟຟ້າໃນສະວິດຢາດ

ບາດກ້າວສຳຄັນຂອງໂຄງການ

 1. ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ FS​ ສະບັບສຸດທ້າຍ ໃນ ເດືອນ​ມິຖຸນາ  ປີ 2010
 2. ໄດ້ຮັບໃບຍັ້ງຍືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນວັນທີ 20 ເມສາ ປີ​ 2012
 3. ໃນວັນທີ່​ 26 ເມສາ​ 2013 ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ3ເອ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟໄຟຟ້າ ກັບ​ EDL.
 4. ໄດ້ເຊັນສັນຍາເຊົ່າທີ່ດິນ ໃນວັນທີ 5 ​ກໍລະກົດ​ 2013
 5. ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 3A ມີສັນຍາສໍາປະທານກັບ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ ປີ 2013;
 6. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 3A ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2011;
 7. ທົດລອງທຳການຜະລິດໄຟຟ້າ ເດືອນ 8/2014;
 8. ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ເດືອນ 9/2014;
 9. ພາຍຫລັງ ເປີດຂາຍໄຟຟ້າຢ່າງເປັນທາງການ ແລ້ວ ແມ່ນ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ຈຳກັດ ໄດ້ທຳການ ດຳເນີນການຜະລິດໄຟຟ້າ ສົ່ງອອກຂາຍ ໃຫ້ ໄຟຟ້າລາວ ເປັນເວລາ 13 ເດືອນ;
 10. ຮອດວັນທີ 7/8/2015 ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ໄດ້ຂາຍເຂື່ອນໃຫ້ ບໍລິສັດ TKGroup Co.,Ltd;
 11. ຮອດ 15/03/2016 ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງພະລັງງານ ຈໍາກັດ ໄດ້ເຂົ້າມາເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ 100% ຕໍ່ຈາກ ບໍລິສັດ TK Group Co.,Ltd. ແລະ ດໍາເນີນການຂາຍໄຟຈົນຮອດປະຈຸບັນ;
 12. ອາຍຸສຳປະທານທັງໝົດ 27 ປີ ພາຍຫຼັງ COD.
 13. ຂາຍໄຟຟ້າຢ່າງເປັນທາງການ COD ເດືອນ 02/2015;(Unit 4,5 ວັນທີ​ 1 ຕຸລາ 2014)

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la