ເຂື່ອນທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ

04

ເຂື່ອນທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ

ຈຳນວນເຂື່ອນໄຟຟ້າທັງໝົດ

04

ກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ

839 MW

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la