ເຊນ້ຳນ້ອຍ 6

ມູນຄ່າໂຄງການ

$12 ລ້ານ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

18.5 ຈີກກາວັດໂມງ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

5 ແມັດ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

82.2 ກມ2

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

5 ເມກາວັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

ມູນຄ່າໂຄງການ $12 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ CSE 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 5 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 18.5 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 3.24 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 180 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ x 2 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ໄຟຟ້າລາວ
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 82.2 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,066 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 3.9 ມ³/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ 8,000 ມ3
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ 0.1 ຮມ
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 622 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 618 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີກກຣາວີຕີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 5 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 30.3 ແມັດ
ລະດັບຂອງສັນເຂື່ອນ 622 m a.s.l
ຄອງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າອຸມົງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ ຄອງເປີດ
ຄວາມຍາວ 1,578 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ 0.20%
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ
ປະເພດ ທໍ່ເຫຼັກ
ຈຳນວນທໍ່ສົ່ງ 2
ເສັ້ນຜ່າກາງ 1.2 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 1,015 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ 18.29%
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ
ປະເພດ ປະຕູ
ຈຳນວນປະຕູ 1
ອັດຕາການໄຫຼນ້ຳນອງ 678 ມ³/ວິນາທີ
ອຸມົງສົ່ງນໍ້າ (ບໍ່ມີ)
ປະເພດ
ອັດຕາການໄຫຼ
ເສັ້ນຜ່າກາງ
ຄວາມຍາວ
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີດ
ຄວາມຍາວ 5 ແມັດ
ສະຖານີໄຟຟ້າ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນສະຖານີ 184.6 m a.s.l
ເນື້ອທີ່ພື້ນສະຖານີ 20ແມັດ X 30ແມັດ
ເຮືອນຈັກ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 5 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 2
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ ແກນຕັ້ງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 3.24 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ 429 m a.s.l
ສາຍສົ່ງ
ສະຖານີ ສະຖານີ ເຊນໍ້ານ້ອຍ 1
ຄວາມຍາວ 12 ກມ
ປະເພດສາຍສົ່ງ ສາຍສົ່ງວົງຈອນດ່ຽວ
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ 150 ມມ2

ເອກະສານນິຕິກໍາຂອງໂຄງການ

 1. ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2015 ໃບຢັ້ງຢືນສີ່ງແວວລ້ອມ ຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ.
 2. ວັນທີ 16 ມີນາ 2017 ໃບຮັບຮອງການອອກແບບລະອຽດເບື້ອງຕົ້ນ
 3. ວັນທີ 16 ມີນາ 2017 ໄດ້ຮອງຮັບການສຳເລັດການກໍ່ສ້າງໂຄງງການ
 4. ວັນທີ 11 ມັງກອນ 2018 ໄດ້ອອກໃບທະບຽນສຳປະທານ
 5. ວັນທີ 10 ກັນຍາ 2013 ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດໃຫ້ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນລັດ
 6. ວັນທີ 22 ທັນວາ 2014 ສັນຍາຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນ ແຂວງຈຳປາສັກ
 7. ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2016 ໄດ້ເຊັນສັນຍາມອບ-ໂອນກິດຈະການ ລະຫວ່າງບໍລິສັດ ທີເຄກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງພະລັງງານ ຈຳກັດ

ການແບ່ງວຽກການກໍ່ສ້າງຜູ້ນຮັບເໝົາ

 • ວຽກໂຄງສ້າງຫລັກ ແລະ ວຽກກໍ່ສ້າງເສີມ
 • ວຽກກໍ່ສ້າງຫລັກ: ການກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານ, ອຸປະກອນ ແມ່ນ ບໍລິສັດ ພົງຊັບ,
 • ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟຕ່າງໆ MECAMIDI Co.; Ltd & Trex Co.,Ltd.

ບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ

 • ເຈົ້າຂອງໂຄງການ: ບໍລິສັດ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊນ້ຳນ້ອຍ 6 ຈຳກັດ
 • ຜູ້ສຶກສາອອກແບບ: ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງ
 • ຜູ້ຕິດຕາມກວດກາ: ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງ,MECAMIDI Co.,Ltd
 • ຜູ້ຮັບເໝົາ: ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງ ວ່າຈ້າງບໍລິສັດ
 • ຜູ້ສັ່ງຊື້ເຄື່ອງຈັກ: ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງ
 • ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ: MECAMIDI Co.,Ltd
 • ການກໍ້ສ້າງສາຍສົ່ງ 22 ກວ: Union Trading Co.,ltd

ບາດກ້າວສຳຄັນຂອງໂຄງການ

 1. ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2011 Development Agreement(PDA)
 2. ໃນວັນທີ 01 ສີງຫາ 2011 ເຊັນສັນຍາ MOU ກັບລັດຖະບານ
 3. ໃນປີ 2012 ເລີ່ມກໍ່ສ້າງໂຄງການ
 4. ໃນວັນທີ່ 24 ກໍລະກົດ 2014 ເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟກັບ EDL
 5. ໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2014 ເຊັນສັນຍາ CA ກັບລັດຖະບານ
 6. ໃນປີ  2013 ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດໃຫ້ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນລັດ
 7. ໃນປີ 2013 ການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການສຳເລັດ
 8. ໃນວັນທີ 04 ຕຸລາ 2015 ໄດ້ COD ສຳເລັດC
 9. ໃນປີ 2018 ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດລົງທືນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

(+856 021) 417788, 417789
headoffice@csenergy.la