ນ້ຳງຽບ 3 ເອ

ນ້ຳງຽບ 3 ເອ

ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານນາສີ, ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ
 • 102 ລ້ານ ໂດລາ

  ມູນຄ່າໂຄງການ

 • 44 ເມກາວັດ

  ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ

 • 144 ຈິໂລວັດໂມງ

  ພະລັງງານຜະຫຼິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

 • 30 ແມັດ

  ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

 • 1.8 ກມ2

  ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ມູນຄ່າໂຄງການ
102 ລ້ານ ໂດລາ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ
ຈຊພ 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ
44 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ
144 ຈິກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ
36.70 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນ້ຳທີ່ອອກແບບ
153 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ
– ຟຣານຊິສ x 5 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ
ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ
ພື້ນທີ່ຮັບນ້ຳຝົນ
336 ກ³
ປະລິມານນ້ຳົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ
1,320 ມມ
 ປະລິມານນ້ຳໄຫຼສະເລ່ຍຕໍ່ປີ
14 ມ³/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນ້ຳ
13.85 ລ້ານ ມ³
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ລະດັບນ້ຳສູງສຸດ
1.8 ກມ³
ລະດັບນ້ຳສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນ້ຳທະເລປານກາງ
1,050 m a.s.l
ລະດັບນ້ຳຕ່ຳສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້
1,048 m a.s.l
315ໂຄງສ້າງທາງດ້ານເຕັກນິກ

ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ
ເຂື່ອນດິນ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ
30 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ
110 ແມັດ
ຄອງສົ່ງນ້ຳເຂົ້າອາຄານນ້ຳຕົກ
ປະເພດ
ຄອງເປີດ ແລະ ບັອກຄັນເວີດ
ຄວາມຍາວ
1,100 ແມັດ
ຄອງເປີດ
600 ແມັດ
ບັອກຄັນເວີດ
500 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
1:1,000
ທໍ່ສົ່ງນ້ຳແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ
ປະເພດ
ທໍ່ເຫຼັກ
ຈຳນວນທໍ່ສົ່ງ
1
ເສັ້ນຜ່າກາງ
3.00 ແມັດ
ຄວາມຍາວ
450 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ຝາຍນ້ຳລົ້ນ
ປະເພດ
ປະຕູແບບສີ່ຫຼ່ຽມ
ຈຳນວນປະຕູ
2
ອັດຕາການໄຫຼ ປ່ອຍນ້ຳສູງສຸດ
450 ມ³/ວິນາທີ
ອຸມົງສົ່ງນ້ຳ(ບໍ່ມີ)
ປະເພດ
 –
ອັດຕາການໄຫຼ
 –
ເສັ້ນຜ່າກາງ
 –
ຄວາມຍາວ
 –
ຄອງສົ່ງນ້ຳທ້າຍເຮືອນຈັກ (ບໍ່ມີ)
ປະເພດ
 –
ຄວາມຍາວ
 –
ສະຖານີແຈ້ງ 115 ກິໂລໂວນ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນສະຖານີ
904.60 m a.s.l
ເນື້ອທີ່ພື້ນສະຖານີ
45 ແມັດ x 54 ແມັດຂໍ້ມູນເຄື່ອງກົນຈັກ-ໄຟຟ້າ

ເຮືອນຈັກ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ
44 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ
5
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ
ຟຣານຊິສແກ່ນຕັ້ງ 3 ແລະ ແກນນອນ 2 
ອັດຕາການປ່ອຍນ້ຳສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ
34 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບພື້ນທີ່ປະກອບ - ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ
901.60 m a.s.l
ສາຍສົ່ງ 115 ກິໂລວັດ
ສະຖານີ
ນາຮໍ້
ຄວາມຍາວ
3 ກມ
ຈຳນວນວົງຈອນ
1
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ
240 ມມ³

ຄັງຮູບພາບ

/administrator/filemanager/photos/shares/Nam Ngiep 3A/5f5a48b3c33dd.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Nam Ngiep 3A/5f5a48efc0647.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Nam Ngiep 3A/5f5a490f205c5.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Nam Ngiep 3A/5f5a9d636c56d.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Nam Ngiep 3A/5f5a9d84d713f.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Nam Ngiep 3A/5f5a9db514232.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Nam Ngiep 3A/5f5a9df174701.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Nam Ngiep 3A/5f5a9e1ac3921.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Nam Ngiep 3A/5f5a9e45d0e9d.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Nam Ngiep 3A/5f5a9e69d1068.jpg

Map of ນ້ຳງຽບ 3 ເອ

ໝວດໝູ່