ເຊນໍ້ານ້ອຍ 1

ເຊນໍ້ານ້ອຍ 1

ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານແບ່ງພູຄຳ, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເຊນໍ້ານ້ອຍ 1 ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງ ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ແຂວງເຊກອງ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດຜະລິດພະລັງງານທີ່ຕິດຕັ້ງສູງສຸດ 14,8 ເມກາວັດ ແລະຜະລິດໄຟຟ້າສະເລ່ຍ 110 ຈີກາວັດໂມງ/ປີ ໂດຍການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຈາກເຊນໍ້ານ້ອຍທີ່ໄຫຼຜ່ານ ພູພຽງບໍລະເວນ.

 • 36.86 ລ້ານ ໂດລາ

  ມູນຄ່າໂຄງການ

 • 14.8 ເມກາວັດ

  ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ

 • 80 ຈີກາວັດໂມງ

  ພະລັງງານຜະຫຼິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

 • 7 ແມັດ

  ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

 • 6.0 ເຮັກຕາແມັດ2

  ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ມູນຄ່າໂຄງການ

36.86 ລ້ານ ໂດລາ

ຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ຈຊພ 100%

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

14.8 ເມກາວັດ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

80 ຈີກາວັດໂມງ

ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ

24 ມ³/ວິນາທີ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ

75 ແມັດ

ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ

ຟຣານຊິສແກນຕັ້ງ x 2 ໜ່ວຍ

ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ

ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ

ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ

1,284 ກມ2

ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

2,600 ມມ

ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

53 ມ³/ວິນາທີ

ອ່າງເກັບນໍ້າ

0.21 ລ້ານ ມ3

ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ

6.0 ຮມ

ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ

252 m a.s.l

ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້

249  a.s.l


ໂຄງສ້າງທາງດ້ານເຕັກນິກ

ເຂື່ອນຫຼັກ

ປະເພດ

ຄອນກຣີກກຣາວີຕີ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

7 ແມັດ

ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ

100 ແມັດ

ລະດັບຂອງສັນເຂື່ອນ

252 m a.s.l

ຄອງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າອຸມົງສົ່ງນໍ້າ

ປະເພດ

ຄອງເປີດ

ຄວາມຍາວ

1,832 ແມັດ

ຄວາມເນີນຂອງຄອງ

0.16

 

 

ອຸມົງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າເຮືອນຈັກ

ປະເພດ

ທໍ່ຄອນກຣີດ

Design Discharge

ເສັ້ນຜ່າກາງ

4.3ແມັດ x 5.3ແມັດ ຊົງເກີບ

ຄວາມຍາວ

1,938ແມັດ

ຝາຍນໍ້າລົ້ນ

ປະເພດ

ປະຕູ

ຈຳນວນປະຕູ

5

ອັດຕາການໄຫຼ

1970  m3/sສະຖານີສາຍສົ່ງ

ລະດັບຄວາມສູງພື້ນສະຖານີ

175.3 masl

ເນື້ອທີ່ພື້ນສະຖານີ

24ແມັດ x 52ແມັດ

ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີດ

ຄວາມຍາວ

11.5 ແມັດ

ຂໍ້ມູນເຄື່ອງກົນຈັກ-ໄຟຟ້າ

ເຮືອນຈັກ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ
44 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ
5
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ
ຟຣານຊິສແກ່ນຕັ້ງ 3 ແລະ ແກນນອນ 2 
ອັດຕາການປ່ອຍນ້ຳສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ
34 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບພື້ນທີ່ປະກອບ - ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ
901.60 m a.s.l
ສາຍສົ່ງ 115 ກິໂລວັດ
ສະຖານີ
ນາຮໍ້
ຄວາມຍາວ
3 ກມ
ຈຳນວນວົງຈອນ
1
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ
240 ມມ³

ຄັງຮູບພາບ

/administrator/filemanager/photos/shares/Xe Nam Noy1/5f5a9f0e2a7f1.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Xe Nam Noy1/5f5a9f33263d4.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Xe Nam Noy1/5f5a9f4b7a5e9.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Xe Nam Noy1/5f5a9f656e92d.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Xe Nam Noy1/5f5a9f865620e.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Xe Nam Noy1/5f5aa0693aa7f.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Xe Nam Noy1/5f5aa0ff2b2a6.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Xe Nam Noy1/5f5aa11978e58.jpg
/administrator/filemanager/photos/shares/Xe Nam Noy1/5f5aa129d345f.jpg

Map of ເຊນໍ້ານ້ອຍ 1

ໝວດໝູ່